Xiaoying
Shen
Xiaoying  Shen
Associate Professor in Surgery
Member of the Duke Human Vaccine Institute
Associate Professor in Surgery
205 Sorf, 915 S. Lasalle Street, Box 2926, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710
Mailing address
Box 2926 DUMC, Durham, NC 27710